fredag 12. november 2010

Heaven`s very special child.

Se for et nydelig dikt jeg fant på min vei ♥
Jeg bøyer meg i støvet for en hver sterk mamma, pappa, søster og bror med et barn som er så spesielt. I min leiting etter informasjon har jeg møtt på så mange som har både ett og flere spesielle barn. Jeg føler meg egentlig litt dum og inser hvor naiv jeg har vært. Det er ingen selvfølge at en får et barn som er friskt, ingen selvfølge at fødselen gikk så bra som du trodde, vi kan ikke verne de mot alt. Jeg har alltid vært klar over at dette ikke er noen selvfølge, men ikke vist, virkelig vist hvordan det er når noe skjer. Selvfølgelig må vi gjøre vårt beste, slik ingenting skjer med våre skatter, men av og til råder ikke du. Og ulykken skjer.

Heaven`s very special child.

A meeting was held quite far from Earth.
"Its time again for another birth"

said the angels to the Lord above
"This special child will need much love,
His progress may seem very slow,
Accomplishments he may not show
And he require extra care.

From the folks he meets way down there.
He may not run or laugh or play:
His thoughts may seem quite far away.
In many ways he won`t adapt.
And he`ll be known as handicapped.
So let`s be careful where he`s sent,
we want his life to be content.

Please Lord,find parents who
will do a special job for You.
They will not realize right away
The leading role they`re asked to play
But whit this child sent from above
Comes stronger faith and richer love.
And soon they`ll know the privelige given
In caring for this gift from Heaven
Their precious charge,so meek and mild
Is Heaven`s very special child

Dikt av John og Edna Massililla